English Slovenian
Juma logistika
Podjetje za storitve na področju logistike in transporta, d.o.o., Leskoškova c. 4, SI-1000 Ljubljana, T: 01 586 22 70, F: 01 586 22 78
 JUMA LOGISTIKA
 O dejavnosti
 O podjetju
 Storitve
 Lokacija
 Kontakt
 Splošno
Zgodovina

1991-
Iz tedanjega povpraševanja po popolnejši storitvi, kot so jih nudila javna skladišča, se je razvila naša osnovna dejavnost, to je izvajanje skladiščnih storitev kot zunanji ponudnik. Nadaljnja leta smo pridobivali na prepoznavnosti s pomočjo zadovoljnih odjemalcev, ki se je prenašala “od ust do ust”.

Tudi širjenje spektra ponudbe je izhajalo iz zadovoljevanja potreb po dodatnih storitvah ki so bile kakorkoli v povezavi z logistiko. Tako smo se usmerili tudi v izvajanje in organiziranje transportnih storitev. Naši cilji so bili predvsem zadovoljni kupci in zadovoljivo delovno okolje.

2001-
Spremenili smo politiko podjetja, predvsem zaradi vedno večjega pritiska kupcev in same konkurence. Nova usmeritev je bila doseganje vedno večje stopnje konkurenčnosti, kar je pomenilo sodobnejšo tehnologijo, posodabljanje procesov in usposabljanje kadrov. Za stabilnost in dolgoročni obstoj podjetja pa je postala pomembna tudi maksimizacija dobička in s tem rast kapitala.

Zaradi transparentnosti smo v letu 2001 spremenili statusno obliko organizacije iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo.

2011-
Na trgu je veliko logističnih podjetij, katerih ponudba se usmerja v servisiranje celotne oskrbovalne verige, blaga večjih gabaritov (palet) in pa večjih pretokov blaga. Našo ponudbo pa smo usmerili v tako imenovano “drobno logistiko”, pod katero si predstavljamo servis predvsem srednjih in malih podjetij, ki z blagom manjših gabaritov (kartoni, kosi), oskrbujejo trgovske centre, trgovine ali podpirajo internetno prodajo. Pri takem načinu oskrbovanja je natančnost in pa fleksibilnost še toliko bolj pomembna.

Izvajanje storitev imamo podprto z sodobnimi IT rešitvami, ki omogočjajo elektronsko izmenjavo podatkov, zagotavljajo natančnejšo pripravo blaga, spremljanje naročil ter stanja blaga na zalogi.