English Slovenian
Juma logistika
Podjetje za storitve na področju logistike in transporta, d.o.o., Leskoškova c. 4, SI-1000 Ljubljana, T: 01 586 22 70, F: 01 586 22 78
 JUMA LOGISTIKA
 O dejavnosti
 O podjetju
 Storitve
 Lokacija
 Kontakt
 Splošno
Zgodovina

1991-
Iz tedanjega povpraševanja po popolnejši storitvi, kot so jih nudila javna skladišča, se je razvila naša osnovna dejavnost, to je izvajanje skladiščnih storitev kot zunanji ponudnik. Nadaljnja leta smo pridobivali na prepoznavnosti s pomočjo zadovoljnih odjemalcev, ki se je prenašala "od ust do ust". Tudi širjenje spektra ponudbe je izhajalo iz zadovoljevanja potreb po dodatnih storitvah ki so bile kakorkoli v povezavi z logistiko. Tako smo se usmerili tudi v izvajanje in organiziranje transportnih storitev. Naši cilji so bili predvsem zadovoljni kupci in zadovoljivo delovno okolje.

1999-
Spremenili smo politiko podjetja, predvsem zaradi vedno večjega pritiska kupcev in same konkurence. Nova usmeritev je bila doseganje vedno večje stopnje konkurenčnosti, kar je pomenilo sodobnejšo tehnologijo, posodabljanje procesov in usposabljanje kadrov. Za stabilnost in dolgoročni obstoj podjetja pa je postala pomembna tudi maksimizacija dobička in s tem rast kapitala.

2001-
Zaradi transparentnosti smo spremenili statusno obliko organizacije iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo.

2005-
Danes lahko rečemo, da poznamo dejavnost logistike, predvsem področje skladiščenja in transporta. Vedno bolj se usmerjamo v razvoj celovite ponudbe in pridobivanje novega znanja na področju logistike. V sedanjem obdobju je logistika tista, ki je lahko konkurenčna prednost v večini dejavnosti, zato se zavedamo odgovornosti prevzema logistične funkcije kot zunanji upravitelj.