English Slovenian
Juma logistika
Podjetje za storitve na področju logistike in transporta, d.o.o., Leskoškova c. 4, SI-1000 Ljubljana, T: 01 586 22 70, F: 01 586 22 78
 JUMA LOGISTIKA
 O dejavnosti
 O podjetju
 Storitve
 Lokacija
 Kontakt
 Splošno
Veda in dejavnost

Logistika se je začela razvijati kot del vojaške vede pred nekaj sto leti. Pomen besede "logistika" izhaja iz francoskega glagola "loger", ki pomeni nastaniti, vojaška veda pa je pomen tega izraza razširila ne samo na nastanitev vojske temveč tudi na oskrbovanje vojske s hrano, obleko, orožjem, strelivom itd. Kot veda se je logistika v gospodarstvu najbolj razvila v obdobju od leta 1950 do 1970 na podlagi izkušenj, ki so jih imele ZDA z oskrbovanjem zaveznikov po vsem svetu. Uveljavilo se je tudi geslo "dostaviti blago kupcu v pravi količini, na pravo mesto, nepoškodovano, hitro, zanesljivo in po primerni ceni". Za to geslo lahko vsekakor rečemo, da v logistiki velja še danes. Razumevanje logistike kot miselnosti ima osrednji pomen in dominira nad drugimi sestavnimi deli logističnega koncepta. Medtem ko obstajajo logistične operativne funkcije, kot so transport, skladiščenje in pretovorne manipulacije, že dalj časa, pomeni vidik opazovanja logistike kot miselnosti pravo inovacijo. Podobno kot marketing in controlling je tudi logistika zasnova, ki temelji na teoriji, ki poskuša s celostnim opazovanjem raznovrstnih razmerij v sistemu izboljšati poslovne odločitve (Logožar, 2002, str. 2).

Dejavnost logistike je torej dokaj mlada, v zadnjih nekaj letih pa se na področju poslovanja podjetja vedno bolj usmerjajo nanjo. Predvsem ker je to področje pred nedavnim bilo še zapostavljeno. Sedaj se ugotavlja, da so tu skriti še ogromni prihranki, ki lahko dajejo veliko konkurenčno prednost tako usmerjenim organizacijam.

Na tem področju vidi svojo vlogo podjetje JUMA logistika. S svojimi izkušnjami, znanjem in usmeritvijo v razvoj želi ustvarjati novo vrednost v obliki zunanjega upravljanja logistike ter s tem omogočiti bolj racionalno, odzivno in kvalitetno logistično funkcijo, kot če bi jo podjetja upravljala oz. izvajala sama.