English Slovenian
Juma logistika
Podjetje za storitve na področju logistike in transporta, d.o.o., Leskoškova c. 4, SI-1000 Ljubljana, T: 01 586 22 70, F: 01 586 22 78
 JUMA LOGISTIKA
 O dejavnosti
 O podjetju
 Storitve
 Lokacija
 Kontakt
 Splošno
Pojem logistika

Logistika je proces premikanja stvari od ene točke do druge in njihovo shranjevanje na poti. (Shapiro & Heskett)

Logistika je proces strateškega upravljanja, gibanja in shranjevanja materialov, delov in končnih izdelkov od dobaviteljev, preko proizvodnega podjetja do končnih kupcev. (Bowersoxs)

Organizacija in izvedba celotnega logističnega procesa oz. vseh logističnih elementov vključuje vse faze pretoka blaga med proizvajalcem in kupcem, ki med drugim obsegajo načrtovanje, izvajanje, kontrolo in analiziranje transporta, skladiščenja in distribucije blaga ter informacij, ki so vezane na blago. Na področju logistike se ukvarjamo predvsem z optimizacijo pretoka blaga in informacij s ciljem zniževanja logističnih stroškov.

Če se stranka odloči in zaupa svojo organizacijo in izvedbo ene ali več logističnih funkcij (v nabavi ali distribuciji blaga) v zunanje upravljanje (outsourcing), govorimo o prevzemanju logističnih funkcij v proizvodnih ali trgovskih podjetjih.