English Slovenian
Juma logistika
Podjetje za storitve na področju logistike in transporta, d.o.o., Leskoškova c. 4, SI-1000 Ljubljana, T: 01 586 22 70, F: 01 586 22 78
 JUMA LOGISTIKA
 O dejavnosti
 O podjetju
 Storitve
 Lokacija
 Kontakt
 Splošno
Osnovni podatki

Firma:
JUMA LOGISTIKA, podjetje za storitve na področju logistike in transporta, d.o.o.

Skrajšana firma:
JUMA LOGISTIKA d.o.o.

Sedež:
Leskoškova 4
1000 Ljubljana

ID št. za DDV: SI76407748
Matična št.: 1640607

TRR: 02012-0090430252

Vložna št.: 1/34917/00 na Okrožnem sodišču v Ljubljani