E-poštainfo(at)jumalogistika.si
Telefon+386 1 586 22 70

Predstavitev

Smo podjetje, ki ponuja storitve v sklopu logistike, predvsem na področju skladiščenja in transporta. V skladu z osnovnim vodilom stremimo k zadovoljevanju specifičnih potreb odjemalcev in raznovrstnost svoje ponudbe na področju logistike. V podjetju se zavedamo, da je kakovost storitev ključ do uspeha, zato smo strateško usmerjeni k doseganju še višje kakovosti storitev ter trajnostnega razvoja v svoji dejavnosti.

Osnovni podatki

Firma:

JUMA LOGISTIKA, podjetje za storitve na področju logistike in transporta, d.o.o.

Skrajšana firma:

JUMA LOGISTIKA d.o.o.

Sedež:

Leskoškova 4
1000 Ljubljana

ID št. za DDV: SI76407748
Matična št.: 1640607
TRR: SI56 0201 2009 0430 252, NLB
SWIFT/BIC: LJBASI2X
Vložna št.: 1/34917/00 na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Vizija

Naša vizija je ustvariti ali postati ključni del kvalitetnega, zanesljivega in odzivnega sistema zunanjega upravljanja logistike za srednja in mala trgovska podjetja na področju Slovenije, ki so orientirana na domači in globalni trg. To bomo dosegli z usmerjanjem na potrebe kupca, učinkovitim upravljanjem potrebnih virov ter trajnostnim razvojem v svoji dejavnosti.

Vrednote

Zavzemanje za uspešen partnerski odnos do vseh, ki so povezani s podjetjem, prilagodljivost, zanesljivost, odzivnost in natančnost, prijaznost ter pozitivna naravnanost, so naše vrednote, s katerimi ga uresničujemo.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je zadovoljevanje kupcev v smeri celovite ponudbe logističnih storitev in s tem optimiranje njihovega poslovanja.

Zgodovina

1991-
Iz tedanjega povpraševanja po popolnejši storitvi, kot so jih nudila javna skladišča, se je razvila naša osnovna dejavnost, to je izvajanje skladiščnih storitev kot zunanji ponudnik. Nadaljnja leta smo pridobivali na prepoznavnosti s pomočjo zadovoljnih odjemalcev, ki se je prenašala “od ust do ust”.

Tudi širjenje spektra ponudbe je izhajalo iz zadovoljevanja potreb po dodatnih storitvah, ki so bile kakorkoli v povezavi z logistiko. Tako smo se usmerili tudi v izvajanje in organiziranje transportnih storitev. Naši cilji so bili predvsem zadovoljni kupci in zadovoljivo delovno okolje.

2001-
Spremenili smo politiko podjetja, predvsem zaradi vedno večjega pritiska kupcev in same konkurence. Nova usmeritev je bila doseganje vedno večje stopnje konkurenčnosti, kar je pomenilo sodobnejšo tehnologijo, posodabljanje procesov in usposabljanje kadrov. Za stabilnost in dolgoročni obstoj podjetja pa je postala pomembna tudi maksimizacija dobička in s tem rast kapitala.

Zaradi transparentnosti smo v letu 2001 spremenili statusno obliko organizacije iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo.

2011-
Na trgu je veliko logističnih podjetij, katerih ponudba se usmerja v servisiranje celotne oskrbovalne verige, blaga večjih gabaritov (palet) in pa večjih pretokov blaga. Našo ponudbo pa smo usmerili v tako imenovano “drobno logistiko”, pod katero si predstavljamo servis predvsem srednjih in malih podjetij, ki z blagom manjših gabaritov (kartoni, kosi), oskrbujejo trgovske centre, trgovine ali podpirajo internetno prodajo. Pri takem načinu oskrbovanja je natančnost in pa fleksibilnost še toliko bolj pomembna.

Izvajanje storitev imamo podprto z sodobnimi IT rešitvami, ki omogočjajo elektronsko izmenjavo podatkov, zagotavljajo natančnejšo pripravo blaga, spremljanje naročil ter stanja blaga na zalogi.