English Slovenian
Juma logistika
Podjetje za storitve na področju logistike in transporta, d.o.o., Leskoškova c. 4, SI-1000 Ljubljana, T: 01 586 22 70, F: 01 586 22 78
 JUMA LOGISTIKA
 O dejavnosti
 O podjetju
 Storitve
 Lokacija
 Kontakt
 Splošno
Prostorske kapacitete

Razpolagamo s 5000 m2 skladiščnih površin v neposredni bližini BTC-ja na Leskoškovi 4 v Ljubljani. Višina prostorov je v povprečju 6 metrov, so suhi, zračni in primerno ogrevani (min. 8-12 *C do max. 24-28*C).

Večji del prostorskih kapacitet je namenjen izvajanju naše celovite ponudbe, del teh pa je namenjenih za kupce, ki samostojno izvajajo oz. imajo interno organizirano logistično funkcijo ter najemajo naše logistične storitve po potrebi.

Oprema in delovna sredstva

Prostor je delno opremljen z visokimi regali za skladiščenje standardnih europalet ali nestandardnih palet z minimalnim odstopanjem. Polični regali so namenjeni skladiščenju drobnega blaga ali blaga z velikim izborom artiklov manjših količin. Nekaj talnega prostora je namenjeno blagu nestandardnih dimenzij in teže večjega obsega.

Za manipulacijo uporabljamo visokoregalne in čelne električne viličarje, plinske viličarje, ročne paletne vozičke in ostala prilagojena prevozna sredstva brez lastnega pogona.


Informacijska in programska oprema

Podpora za evidenco zalog, dokumentov, obračunskih enot ter komunikacijo je skladiščno informacijski sistem in ostala Microsoft orodja. Sistem podpira elektronsko poslovanje in poslovanje na osnovi črtne kode ter ročnih terminalov.

Človeški viri

Za učinkovito opravljanje svojih storitev nas je redno zaposlenih v povprečju 14 oseb. Za določene funkcije in v primeru kratkoročno povečanega obsega pa najemamo skrbno izbrane zunanje vire s katerimi imamo vzpostavljeno kratkotočno oz. dolgoročno pogodbeno razmerje. Zaposleni v podjetju imamo več let izkušenj na posameznih področjih, potrebna znanja za skladiščno poslovanje, organizacijska znanja, ter ostala strokovna znanja na ostalih poslovnih področjih.